YOUR EUROPE YOUR SAY 2019

Glasujte za prihodnost!

Skupina dijakov ŠGV v Bruslju

Dijaki, stari od 16 do 18 let, so v Bruslju na sedežu Evropskega ekonomsko-socialnega odbora 21. in 22. marca 2019 izmenjali stališča in zamisli o evropskih volitvah leta 2019 in skupaj pripravili projekt Desetletnica YEYS: Glasujte za prihodnost! (#YEYSturns10: Vote for the future!). Razpravljali so o možnostih in morebitnih tveganjih ter ponudili svoje rešitve za sedanje izzive, predvsem pa so se osredotočali na povečanje udeležbe na prihodnjih evropskih volitvah, krepitev predstavniške demokracije ter oblike političnega delovanja. Na dogodku so sodelujoči dijaki kot predstavniki svoje generacije podali tri predloge, ki naj bi jih Evropski parlament obravnaval kot prednostne naloge. Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) bo poskrbel za to, da bodo predlogi prišli do zakonodajalcev. Tokratne evropske volitve konec maja naj bi bile zaradi naraščajočega evroskepticizma še posebej velik izziv, zato želi EESO ozavestiti mlade in jih spodbuditi k volilni udeležbi. Na srečanju je sodelovalo 33 šol, in sicer po ena šola iz vsake od 28 držav članic EU in petih držav kandidatk (Albanije, Črne gore, Makedonije, Srbije in Turčije).
Dogodka YOUR EUROPE, YOUR SAY so se udeležili tudi trije dijaki Škofijske gimnazije Vipava in mentorica Nataša Sever. Na srečanje so se pripravljali individualno, v okviru priprav pa jih je 6. februarja obiskal tudi gospod Jakob Krištof Počivavšek, član EESO in predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije PERGAM. Za dijake tretjega letnika je pripravil kratko predstavitev institucij EU in delavnico o aktivnem državljanstvu mladih.

Vtisi in mnenja sodelujočih dijakov:

Glavni cilj ob deseti obeležitvi vsakoletnega dogodka YEYS pod okriljem Evropskega ekonomskega in socialnega komiteja je bil politično izobraževanje in sodelovanje mladih iz vseh držav Unije, hkrati pa tudi obisk belgijskega glavnega mesta. Spoznati toliko mladih, zavzetih in predanih, ter sodelovati pri oblikovanju predlogov in idej za izboljšanje razmer, je bilo nepozabno. Vsakega izmed nas je ta izkušnja spodbudila, da znanje in spoznanja, ki smo jih pridobili, delimo naprej, z našimi vrstniki. Zavzemati se moramo za boljšo Evropo in boljši jutri. – Jurij Grohar, 3. b
Udeležba na projektu Your Europe, Your Say je bila zelo zanimiva. Na začetku nisem vedel, kaj naj točno pričakujem, a se je kmalu izkazalo, da bo to zelo pozitivna izkušnja. Že pred začetkom dogodka je bilo potovanje zelo lepo, saj smo si ogledali glavno mesto Belgije, Bruselj. Resno delo se je začelo 21. 3., in sicer z nekaj začetnimi igrami, ob katerih smo se bolje spoznali. Kasneje smo delali po skupinah – v njih smo sodelovali vsi in delili svoje ideje o tem, kako mlade bolj povezati s politiko. Ta del delavnic mi je bil najbolj všeč, saj smo svoje mnenje ne le predstavili, pač pa ga tudi predstavili drugim. Kljub vsemu delu pa smo imeli veliko časa za druženje in možnost spoznati nove prijatelje, kar je meni najbolj pomembno. – Jaka Božič, 3. b
Štiridnevni obisk Bruslja in sodelovanje na projektu za naslovom Your Europe, Your Say je bilo zame neprecenljiva in neponovljiva izkušnja. Spoznati toliko podobno mislečih mladih iz držav članic EU in z njimi odkrivati rešitve in odgovore na vprašanja! Zelo mi je bilo všeč samostojno delo, saj je to dokaz, kakšno zaupanje v mlade gojijo evropske institucije. Naš obisk je bil zelo dobro strukturiran in organiziran, za kar gre zahvala dobrim organizatorjem projekta, ki so nas na začetku programa tudi nagovorili in navdahnili ter motivirali za nadaljnje delo. Res, čudovita izkušnja! – Klara Kavčič, 3. c

 

Prihajajoči dogodki

SIESC

Med sredo, 24. julijem, in torkom, 30. julijem, bo na šoli in v dijaškem domu potekal 68. mednarodni kongres SIESC.

Zaprtje šole v času počitnic

V času od petka, 26. julija, do nedelje, 18. avgusta, bo šola zaprta.

Teambuilding

V ponedeljek, 19. avgusta, bo za zaposlene na ŠGV organiziran teambuilding.

Izpitno obdobje

V času od torka, 20. avgusta, do torka, 27. avgusta, bo potekalo izpitno obdobje. Prijavite se v tajništvu šole.

Izobraževanje

V četrtek, 22. avgusta, bo za zaposlene na ŠGV organizirano izobraževanje.