Vpis na ŠGV

Prijavno-vpisni postopek

Na Škofijski gimnaziji Vipava razpisujemo 84 prostih mest. Pomembni datumi za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2024/2025 so:

15. januar 2024Objava razpisa za vpis v 1. letnik
16 in 17. februar 2024Informativni dnevi
do 2. aprila 2024Prijavljanje za vpis v 1. letnik srednje šole
8. april 2024Javna objava številčnega stanja prijav (na spletu: MVI, ŠGV)
do 23. aprila 2023, do 15. ureMožnost prenosa prijave za vpis v prvi letnik srednje šole
do 16. maja 2024Prijava za vpis (1) neuspešnih dijakov 1. letnika srednjih šol, ki se želijo preusmeriti in ponovno vpisati v 1. letnik (samo na šole, kjer so še prosta mesta) in (2) učencev, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini
do 29. maja 2024Obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitni omejitvi vpisa – na spletni strani ŠGV
začetek junija 2024Pisno vabilo na vpis
med 17. in 21. junijem 2024VPIS oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka
(o točnem datumu boste obveščeni)
do 26. junija 2024, do 15. urePrijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog (prijava poteka na šolah z omejitvijo vpisa)
2. julij 2024, do 15. ureObjava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka (na šolah z omejitvijo vpisa)
3. julij 2024, do 14. ureVpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
do 4. julija 2024, do 15. ureObjava prostih mest za vpis (na spletu: MVI, ŠGV)
do 30. avgusta 2024Prijava in vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta

Prijavnico za vpis v srednjo šolo lahko natisnete tukaj.
Informacije o vpisu v šolo dobite pri svetovalni delavki Petri Rep: tel: 05/ 365 53 14, petra.rep@sgv.si.

Aktualne objave

Prihajajoči dogodki

Dan odprtih vrat

Poglej si tudi video vabilo:

Advent 2023

Slovesni praznik

Adventni večer