Erasmus+ Odprta šola 2

Erasmus+ Odprta šola 2

Uspešno je zaključen projekt Erasmus+ Odprta šola 2, ki smo ga izvajali v šolskem letu 2022/23. Razveselili so se ga predvsem nekateri izmed naših profesorjev, vzgojiteljev in predstavnikov vodstva šole. Podali so se na zanimive lokacije, in sicer v Španijo, na Ciper, v Francijo, na Islandijo, Italijo … Stkali so nova poznanstva, ki nam bodo pomagala razširiti našo mrežo partnerstev med šolami in pa tudi pridobili sveže znanje ter ideje za svoje pedagoško delo.

Kateri so bili prepoznani rezultati tega projekta? 

1. Širitev partnerskih mrež: uspešno smo vzpostavili in okrepili partnerstva z več učitelji iz različnih evropskih šol, kar je omogočilo izvedbo več skupnih projektov in izmenjav v nadaljnjih projektih Erasmus+.

2. Izboljšanje jezikovnih kompetenc: učitelji so z aktivno udeležbo na mednarodnih tečajih dosegli izboljšanje jezikovne spretnosti, kar se odraža v boljšem razumevanju in komunikaciji v tujih jezikih.

3. Razvoj metodoloških, digitalnih in organizacijskih kompetenc učiteljev: učitelji so pridobili nove metode poučevanja, ki temeljijo na digitalnih orodjih, kar vodi k izboljšanju izobraževalnih procesov in rezultatov učencev ter učinkovitejšemu delu v učnem okolju.

4. Dvig strokovnega znanja: učitelji so pridobili nova znanja s področja trajnostnega razvoja, čuječnosti, timskega dela ipd., kar omogoča celovitejši pristop k obravnavi različnih vprašanj v učnem procesu.

5. Povečanje motivacije in angažiranosti: po razpravah z več udeleženci smo opazili izboljšano motivacijo v učnem procesu in koordinaciji projektov, skupaj s povečano angažiranostjo pri različnih aktivnostih.

6. Krepitev ustvarjalnosti, samoiniciativnosti in samorazvoja: udeleženci projekta so pokazali večjo ustvarjalnost pri reševanju problemov, večjo samoiniciativnost pri učenju in večjo željo po nadaljnjem razvoju.

7. Izboljšanje medosebnih in vodstvenih kompetenc: opazili smo napredek v medosebnih veščinah, kot je timsko delo, ter v razvoju vodstvenih sposobnosti pri vodenju aktivnosti in projektnih nalog.

Poročila udeleženk:

Urška Doblehar
Matejka Fajdiga
Martina Smrdel

Aktualne objave

Prihajajoči dogodki

Finale ŠGVizija

V ponedeljek, 17. junija, bo v času glavnega odmora potekalo finale ŠGVizije – tekmovala bosta 3. a in 2. b 

OIV vsebine

Od torka, 18. junija, do ponedeljka, 24. junija, bodo za dijake ŠGV organizirane različne OIV vsebine – v teh dneh 

Praznik sv. Nazarija

V sredo, 19. junija, se bomo v stolnici Marijinega Vnebovzetja udeležili slovesnega somaševanja duhovnikov ob prazniku sv. Nazarija.

Dan mladih 2024

V petek, 21. junija, se bomo v dopoldanskem času udeležili Dneva mladih, ki bo potekal v Ajdovščini.

Poletne iskrice

Dijaški dom Škofijske gimnazije Vipava organizira izkustveno doživljajske dneve za učence od 7. do 9. razreda osnovne šole in sicer