Vodstvo in strokovne službe

ŠKOFOV VIKAR

    dr. Gabriel Kavčič, skofov.vikar@sgv.si, tel.: 069 848 472

RAVNATELJ

    Vladimir Anžel, univ. dipl. ing. fiz., ravnatelj@sgv.si, tel.: 05/365 53 11

POMOČNICA RAVNATELJA

    Urška Doblehar, univ. dipl. soc. ped., pomocnik.ravnatelja@sgv.si, šola tel.: 05/365 53 13, DD tel.: 05/365 54 24

SVETOVALNA SLUŽBA

    Petra Rep, univ. dipl. psi., petra.rep@sgv.si, tel.: 05/365 53 14

    Urška Doblehar, univ. dipl. soc. ped., pomocnik.ravnatelja@sgv.si, šola tel.: 05/365 53 13, DD tel.: 05/365 54 24

TAJNIŠTVO

    Nadja Ferjančič, ekon., tajnistvo@sgv.si, tel.: 05/365 53 10

RAČUNOVODSTVO

    Urška Meglen Ambrožič, mag. posl. ved, racunovodstvo@sgv.si, tel.: 05/365 53 10

Prihajajoči dogodki

SIESC

Med sredo, 24. julijem, in torkom, 30. julijem, bo na šoli in v dijaškem domu potekal 68. mednarodni kongres SIESC.

Zaprtje šole v času počitnic

V času od petka, 26. julija, do nedelje, 18. avgusta, bo šola zaprta.

Teambuilding

V ponedeljek, 19. avgusta, bo za zaposlene na ŠGV organiziran teambuilding.

Izpitno obdobje

V času od torka, 20. avgusta, do torka, 27. avgusta, bo potekalo izpitno obdobje. Prijavite se v tajništvu šole.

Izobraževanje

V četrtek, 22. avgusta, bo za zaposlene na ŠGV organizirano izobraževanje.