Vodstvo šole

RAVNATELJ

  • Vladimir Anžel, univ.dipl.ing. fizike, ravnatelj@sgv.si, tel.: 05/365 53 11

POMOČNIK RAVNATELJA ZA ŠOLO

  • mag. Alojz Grahor, profesor matematike, alojzgrahor@sgv.si, tel.: 05/365 53 13

POMOČNICA RAVNATELJA ZA DIJAŠKI DOM

  • Urška Doblehar, univ. dipl. socialni pedagog, mentor, urska.doblehar@sgv.si, tel.: 05/365 54 24

SVETOVALNA SLUŽBA

  • Svetovalna delavka: Petra Rep, univ.dipl.psi., petra.rep@sgv.si, tel.: 05/365 53 14

TAJNIŠTVO

  • Nadja Ferjančič, tajnistvo@sgv.si, tel.: 05/365 53 10

RAČUNOVODSTVO

  • Urška Meglen Ambrožič mag. posl. ved, racunovodstvo@sgv.si, tel.: 05/365 53 10