SEPA obrazec

Pošiljanje računov za storitve preko e-pošte

V lanskim šolskem letu smo vam začeli omogočati prejemanje računov za obračunane storitve preko e-pošte. V tem primeru tiskanega računa ne prejemate več.

Če bi se odločili za ta način obveščanja, vas prosimo, da nam na naslov racunovodstvo@sgv.si pošljete izjavo, ki naj vsebuje ime in priimek ter razred otroka in elektronski naslov na katerega želite prejemati račun.

V primeru, da nam izjavo pošljete do 5. dne v mesecu, bo sprememba načina pošiljanja upoštevana pri izdaji računa v istem mesecu.

SEPA obrazec

Objavljamo obrazec “Soglasje za direktno obremenitev SEPA” (trajnik), ki si ga lahko natisnete in prinesete v tajništvo šole.

Obrazec je v dveh oblikah. Ena je v datoteki tipa *.xls, da lahko kar direktno v obrazec izpolnete ter natisnete in druga je v *.pdf obliki.