Sodelovanje

Splošno

Pri prizadevanjih za vzgojne cilje, ki jih skušamo uresničevati na ŠGV, so starši nepogrešljivi sodelavci šole. S šolo starši sodelujejo na različne načine preko:

  • izjave o sprejemanju vrednot, na katerih temelji delo na ŠGV,
  • sodelovanja z razrednikom,
  • govorilnih ur,
  • stikov in sporočil v okviru elektronske evidence,
  • roditeljskih sestankov,
  • sodelovanja s šolsko svetovalno službo,
  • dela v strokovnih organih šole,
  • sodelovanja na različnih prireditvah, ki jih organizira šola, in
  • materialne, še bolj pa duhovne podpore šole.

…..

Roditeljski sestanki

Za starše prvih letnikov se prvi roditeljski sestanek izvede že na spoznavnem dnevu, za starše ostalih letnikov pa so prvi roditeljski sestanki organizirani v septembru ali začetku oktobra.

Za drugi roditeljski sestanek povabimo zunanjega strokovnjaka kot predavatelja za vzgojno predavanje. Stremimo za tem, da se tematike skladajo s tematikami preventivnega programa za vsak letnik. Sestanek je lahko skupen za starše vseh letnikov.

Za vsak sestanek starši prejmete vabilo s podrobnejšimi informacijami. Po potrebi se za starše posameznega letnika ali starše posameznega oddelka organizira dodaten roditeljski sestanek.

…..

…..

Zastopniki staršev v organih šole

Svet staršev sestavljajo po dva predstavnika vsakega oddelka. Starši ju izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka. Praviloma je eden od predstavnikov starš dijaka v dijaškem domu.

V Svetu zavoda predstavljata starše dva zastopnika, ki ju izmed sebe izvolijo v Svetu staršev.

Člani Sveta imajo pravico postaviti Svetu, ravnatelju ali drugemu strokovnemu delavcu, ki je predlagatelj odločitve Sveta, vprašanja, pobude in predloge, ki se nanašajo na delo Sveta Staršev, na delo Sveta zavoda, delo ravnatelja, na delo zavoda ter na predloge odločitev, ki naj bi jih sprejel Svet.

Aktualne objave

Prihajajoči dogodki

Govorilne ure v februarju

V torek, 27. februarja, bodo od 17.00 dalje govorilne ure – prijavite se lahko v tajništvu.

Glasbeni abonma

V ponedeljek, 4. marca, se bodo dijaki udeležili glasbenega abonmaja v Kulturnem domu Nova Gorica.

Tekmovanje iz kemije

V ponedeljek, 4. marca, bo potekalo šolsko tekmovanje iz kemije.

Predmaturitetni esej

V torek, 5. marca, se bodo dijaki 4. letnika preizkusili v predmaturitetnem eseju.

Športno srečanje

V četrtek, 7. marca, bo potekalo športno srečanje katoliških gimnazij Slovenije.