Sodelovanje

Splošno

Pri prizadevanjih za vzgojne cilje, ki jih skušamo uresničevati na ŠGV, so starši nepogrešljivi sodelavci šole. S šolo starši sodelujejo na različne načine preko:

  • izjave o sprejemanju vrednot, na katerih temelji delo na ŠGV,
  • sodelovanja z razrednikom,
  • govorilnih ur,
  • stikov in sporočil v okviru elektronske evidence,
  • roditeljskih sestankov,
  • sodelovanja s šolsko svetovalno službo,
  • dela v strokovnih organih šole,
  • sodelovanja na različnih prireditvah, ki jih organizira šola, in
  • materialne, še bolj pa duhovne podpore šole.

…..

Roditeljski sestanki

Za starše prvih letnikov se prvi roditeljski sestanek izvede že na spoznavnem dnevu, za starše ostalih letnikov pa so prvi roditeljski sestanki organizirani v septembru ali začetku oktobra.

Za drugi roditeljski sestanek povabimo zunanjega strokovnjaka kot predavatelja za vzgojno predavanje. Stremimo za tem, da se tematike skladajo s tematikami preventivnega programa za vsak letnik. Sestanek je lahko skupen za starše vseh letnikov.

Za vsak sestanek starši prejmete vabilo s podrobnejšimi informacijami. Po potrebi se za starše posameznega letnika ali starše posameznega oddelka organizira dodaten roditeljski sestanek.

…..

…..

Zastopniki staršev v organih šole

Svet staršev sestavljajo po dva predstavnika vsakega oddelka. Starši ju izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka. Praviloma je eden od predstavnikov starš dijaka v dijaškem domu.

V Svetu zavoda predstavljata starše dva zastopnika, ki ju izmed sebe izvolijo v Svetu staršev.

Člani Sveta imajo pravico postaviti Svetu, ravnatelju ali drugemu strokovnemu delavcu, ki je predlagatelj odločitve Sveta, vprašanja, pobude in predloge, ki se nanašajo na delo Sveta Staršev, na delo Sveta zavoda, delo ravnatelja, na delo zavoda ter na predloge odločitev, ki naj bi jih sprejel Svet.

Prihajajoči dogodki

Izmenjava s Požego

Med 25. in 28. majem bo tudi letos potekala izmenjava z gimnazijo Požega.

Sveta maša ob godu

V ponedeljek, 27. maja, bomo ob 10.00 obhajali sveto mašo ob godu blaženega Alojzija Grozdeta.

Večdnevna ekskurzija

Od srede, 29. maja, do sobote, 1. junija, bosta za dijake 1. in 3. letnika potekali večdnevni ekskurziji: prvoletniki se 

Matura SLO

V sredo, 29. maja, bo za dijake 4. letnika potekala matura iz slovenščine.

Matura PSI

V četrtek, 30. maja, bo za dijake 4. letnika potekala matura iz psihologije.