Po zaključenem drugem krogu vpisnega postopka je v prvi letnik naše gimnazije vpisanih 52 dijakov in dijakinj.

Na voljo imamo šeprosta mesta v šoli in dijaškem domu. Za več informacij se obrnite na svetovalno delavko Petro Rep. Dosegljiva je na petra.rep@sgv.si ali tel. 05/365 53 14.