Pomoč iz Dijaškega solidarnostnega sklada ŠGV

Denarna pomoč iz Dijaškega solidarnostnega sklada je namenjena družinam dijakov ŠGV. Pri ugotavljanju upravičenosti do denarne pomoči se upoštevajo dohodki in prejemki na družinskega člana družine prosilca.
Družina je upravičena do pomoči, če povprečni mesečni dohodek družinskega člana ne presega

50 % povprečnega dohodka v RS za tekoče leto (povprečna mesečna neto plača v RS za leto 2019 znaša 1.133,50 €).

Vlogo lahko natisnete tukaj, dostopna je tudi pri svetovalni delavki.

Obvezna priloga vlogi je fotokopija veljavne Odločbe o državni štipendiji. V primeru, da dijak/-inja državne štipendije ne bo prejemal/-a, priložite veljavno Odločbo o otroškem dodatku.

Če veljavne odločbe do 30. 9. 2020 še ne boste imeli, oddajte »staro« odločbo, veljavno pa boste poslali naknadno.

Vlogo oddajte po pošti (na naslov Škofijska gimnazija Vipava, Goriška 29, 5271 Vipava, s pripisom »za svetovalno službo«) ali skenirano po e-pošti na naslov petra.rep@sgv.si.

Rok za oddajo je 30. september 2020.

Prihajajoči dogodki

SIESC

Med sredo, 24. julijem, in torkom, 30. julijem, bo na šoli in v dijaškem domu potekal 68. mednarodni kongres SIESC.

Zaprtje šole v času počitnic

V času od petka, 26. julija, do nedelje, 18. avgusta, bo šola zaprta.

Teambuilding

V ponedeljek, 19. avgusta, bo za zaposlene na ŠGV organiziran teambuilding.

Izpitno obdobje

V času od torka, 20. avgusta, do torka, 27. avgusta, bo potekalo izpitno obdobje. Prijavite se v tajništvu šole.

Izobraževanje

V četrtek, 22. avgusta, bo za zaposlene na ŠGV organizirano izobraževanje.