Digitaliziranih 50 letnikov dijaškega glasila ISKRE

ISKRE, glasilo dijakov Malega semenišča in Srednje verske šole ter nato Škofijske gimnazije Vipava, je začelo izhajati že leta 1969 kot glasilo takratne Srednje verske šole. Odražalo je poglede, razmišljanja  in odzive dijakov v duhu časa in razmer. Srednja verska šola je bila v  določenem obdobju edina  srednješolska zasebna (verska) šola na Slovenskem. Glasilo je bilo interne narave, zato so predvsem starejši letniki ohranjenih le v posameznih izvodih. Ob ustanovitvi Škofijske gimnazije Vipava so dijaki sprejeli ime in tradicijo glasila predhodnikov, vsaka generacija pa mu je vdahnila svoj značaj. Z digitalizacijo in objavo na portalu Digitalne knjižnice Slovenije dLibje  tako dosegljivo širši javnosti. V 50 letih se je nabralo 145 številk na 5.744 straneh – novejši letniki so dostopni tudi na spletni strani Škofijske gimnazije Vipava.

Lavričeva knjižnica Ajdovščina je območni Goriški knjižnici  Franceta Bevka predlagala, da v program  digitalizacije gradiva za leto 2019 uvrsti glasilo Škofijske gimnazije Vipava ISKRE; za pobudo in izpeljavo smo hvaležni zlasti bibliotekarki v Ajdovščini, gospe Zdenki Žigon.

Vabimo vas, da izkoristite možnost prebiranja ISKER na spletu in informacijo posredujete vsem, za katere menite, da bi jih zanimala. ISKRE so dosegljive na povezavi:

http://www.dlib.si/results/?euapi=1&query=%27keywords%3diskre%27&sortDir=ASC&sort=date&pageSize=25&ftype=%c4%8dasopisje&frelation=Iskre

Prihajajoči dogodki

SIESC

Med sredo, 24. julijem, in torkom, 30. julijem, bo na šoli in v dijaškem domu potekal 68. mednarodni kongres SIESC.

Zaprtje šole v času počitnic

V času od petka, 26. julija, do nedelje, 18. avgusta, bo šola zaprta.

Teambuilding

V ponedeljek, 19. avgusta, bo za zaposlene na ŠGV organiziran teambuilding.

Izpitno obdobje

V času od torka, 20. avgusta, do torka, 27. avgusta, bo potekalo izpitno obdobje. Prijavite se v tajništvu šole.

Izobraževanje

V četrtek, 22. avgusta, bo za zaposlene na ŠGV organizirano izobraževanje.