Zakaj na Škofijsko gimnazijo Vipava?

Varna. Nudimo varno, urejeno in prijetno šolsko okolje. Šola stoji v naravnem okolju.

Celostna. Skrbimo za celosten razvoj osebnosti na telesnem, razumskem in duhovnem področju.

Sodobna. Učne procese gradimo iz kvalitetnih izkušenj in vključujemo sodobno pedagogiko in IKT.

Povezana. Spodbujamo domačnost in povezanost dijakov med seboj in s profesorji.

Odprta. Prek izmenjav in projektov se povezujemo s šolami v tujini, kjer sodelujejo dijaki.

Socialna. Podpiramo človeške vrednote in prostovoljstvo za razvijanje socialnega čuta.

Pozorna. Prizadevamo si za uspešnost dijakov s posebnimi potrebami in ustvarjalnost najbolj motiviranih.

Prihajajoči dogodki

SIESC

Med sredo, 24. julijem, in torkom, 30. julijem, bo na šoli in v dijaškem domu potekal 68. mednarodni kongres SIESC.

Zaprtje šole v času počitnic

V času od petka, 26. julija, do nedelje, 18. avgusta, bo šola zaprta.

Teambuilding

V ponedeljek, 19. avgusta, bo za zaposlene na ŠGV organiziran teambuilding.

Izpitno obdobje

V času od torka, 20. avgusta, do torka, 27. avgusta, bo potekalo izpitno obdobje. Prijavite se v tajništvu šole.

Izobraževanje

V četrtek, 22. avgusta, bo za zaposlene na ŠGV organizirano izobraževanje.