Ponovno uspešni vipavski maturanti in maturantke: z znanjem in srcem.
Vsi maturanti so izdelali 4. letnik. Izmed 62 kandidatov je bilo na maturi uspešnih 61, ostaja le en popravni izpit. Povprečje doseženih točk je 22.26 (državno povprečje je 20.35). Okrogla tretjina jih je bilo odličnih (25 ali več točk), med njimi devet zlatih (15%): Zala Glavač, Jurij Grohar, Klemen Kete, Matej Kompara, Ivana Mužina, Mihaela Poljšak, Petja Premrl, Ema Terpin in Pia Trošt.
Čestitke vsem maturantom in maturantkam.
Hvala profesorjem, vzgojiteljem in vsem ostalim zaposlenim.
Vabimo na srečanje zadnji četrtek v septembru.
Z znanjem in srcem učimo razmišljati, spodbujamo k delovanju.
Na fotografijah so zlati maturanti in maturantke s svojimi razredniki in sorazredniki ter ravnateljem. Odsotna sta bila Ema Terpin in Jurij Grohar.
Foto: Nadja Ušaj Pregeljc