Pomoč iz šolskega solidarnostnega sklada

Denarna pomoč iz šolskega solidarnostnega sklada je namenjena družinam dijakov ŠGV. Pri ugotavljanju
upravičenosti do denarne pomoči se upoštevajo dohodki in prejemki na družinskega člana družine prosilca. Do pomoči je upravičen, če dohodek družinskega člana ne presega 50 % povprečnega dohodka v RS za tekoče leto.

Vlogo lahko natisnete tukaj, dostopna je tudi pri svetovalni delavki. Obvezna priloga vlogi je fotokopija veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

Vlogo lahko oddate osebno pri svetovalni delavki (lahko jo odda dijak/-inja) ali po pošti. Rok za oddajo je 19. september 2016.

Tudi smi lahko pomagamo z darovanjem v šoslki solidarnostni sklad – trr: SI 56 0510 0801 0762 918, sklic: 00 9650.

Aktualne objave

Prihajajoči dogodki

Posvečenje škofa v Požegi

V torek, 11. junija, se bomo udeležili posvečenja škofa v Požegi.

Šolski ples

V torek, 11. junija, bo od 19.30 dalje na šoli potekal še zadnji letošnji šolski ples.

ŠGVizija

Ekipa EPAS organizira ŠGVizijo, ki bo potekala od torka, 11., do četrtka, 13. junija, med glavnim odmorom – dobimo se 

Matura iz FIZ

V torek, 11. junija, bo za dijake 4. letnika potekala matura iz fizike.

Matura iz INF

V sredo, 12. junija, bo za dijake 4. letnika potekala matura iz informatike.