Pomoč iz Dijaškega solidarnostnega sklada ŠGV

Denarna pomoč iz Dijaškega solidarnostnega sklada je namenjena družinam dijakov ŠGV. Pri ugotavljanju upravičenosti do denarne pomoči se upoštevajo dohodki in prejemki na družinskega člana družine prosilca.
Družina je upravičena do pomoči, če povprečni mesečni dohodek družinskega člana ne presega

50 % povprečnega dohodka v RS za tekoče leto (povprečna mesečna neto plača v RS za leto 2020 znaša 1.270,30 €).

Vlogo lahko natisnete tukaj, dostopna je tudi pri svetovalni delavki.

Obvezna priloga vlogi je fotokopija veljavne Odločbe o državni štipendiji. V primeru, da dijak/-inja državne štipendije ne bo prejemal/-a, priložite veljavno Odločbo o otroškem dodatku.

Če veljavne odločbe do 30. 9. 2022 še ne boste imeli, oddajte »staro« odločbo, veljavno pa boste poslali naknadno.

Vlogo oddajte svetovalni delavki (lahko jo odda dijak/-inja), po pošti (na naslov Škofijska gimnazija Vipava, Goriška 29, 5271 Vipava, s pripisom »za svetovalno službo«) ali skenirano po e-pošti na naslov petra.rep@sgv.si. Rok za oddajo je 30. september 2022.

Aktualne objave

Prihajajoči dogodki

Govorilne ure v februarju

V torek, 27. februarja, bodo od 17.00 dalje govorilne ure – prijavite se lahko v tajništvu.

Tekmovanje iz kemije

V ponedeljek, 4. marca, bo potekalo šolsko tekmovanje iz kemije.

Glasbeni abonma

V ponedeljek, 4. marca, se bodo dijaki udeležili glasbenega abonmaja v Kulturnem domu Nova Gorica.

Predmaturitetni esej

V torek, 5. marca, se bodo dijaki 4. letnika preizkusili v predmaturitetnem eseju.

Športno srečanje

V četrtek, 7. marca, bo potekalo športno srečanje katoliških gimnazij Slovenije.