Denarna pomoč iz Dijaškega solidarnostnega sklada je namenjena družinam dijakov ŠGV. Pri ugotavljanju upravičenosti do denarne pomoči se upoštevajo dohodki in prejemki na družinskega člana družine prosilca. Do pomoči je upravičen, če dohodek družinskega člana ne presega 50 % povprečnega dohodka v RS za tekoče leto.

Vlogo lahko natisnete tukaj, dostopna je tudi pri svetovalni delavki. Obvezna priloga vlogi je fotokopija veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Če veljavne odločbe do 20. 9. 2019 še ne boste imeli, oddajte »staro« odločbo, veljavno pa boste poslali naknadno.

Vlogo lahko oddate osebno pri svetovalni delavki (lahko jo odda dijak/-inja) ali po pošti. Rok za oddajo je 20. september 2019.