O šoli

Dijakov na šoli: 280. Dijakov v dijaškem domu: 92. Število profesorjev: 33.
Za 2022/2023 razpisujemo tri oddelke (84 vpisnih mest), za dijaški dom je prostih 38 mest, omejitve vpisa ne pričakujemo.

Škofijska gimnazija Vipava je zasebna katoliška gimnazija. Na šoli izvajamo program splošne gimnazije. Šolanje se zaključi z maturo, izbor maturitetnih predmetov pa dijakov omogoča visokošolski ali univerzitetni študij skoraj vseh smeri. Čeprav smo katoliška gimnazija, se lahko na našo šolo vpiše tudi, kdor ni krščen ali kdor pripada drugim verskim skupnostim.

Bistvo naše šole je strnjeno v geslu: »Z znanjem in s srcem učimo razmišljati, spodbujamo k delovanju.« S tem želimo poudariti, da si ne le prizadevamo za kvalitetno izobrazbo, ampak tudi za vzgojo mladih v bogate človeške osebnosti.

Predmetnik je zelo podoben predmetniku drugih splošnih gimnazij. Od tujih jezikov se vsi dijaki učijo angleščino kot prvi tuji jezik. Za drugi tuji jezik dijaki lahko izbirajo med italijanščino ali nemščino. Od drugega letnika dalje lahko izberejo med poukom latinščine ali informatike, ki jo imajo že v prvem letniku. Eno uro na teden je pouk predmeta vera in kultura, ki pri dijakih razvija kompetence prepoznavanja povezanosti med religijo in kulturo.

Dijakom, ki se vpišejo na našo šolo, poleg kvalitetnega pouka nudimo sodelovanje na tekmovanjih iz znanja, raziskovalne naloge, pester nabor krožkov in obšolskih dejavnosti, izmenjave s šolami v tujini, razredne dneve duhovnosti, prostovoljsko delo. Dijaki so zelo aktivni tudi v okviru Dijaške skupnosti. Enkrat mesečno se predstavniki razredov srečujejo na sejah Dijaškega parlamenta, kjer obravnavajo pobude in ideje dijakov, vprašanja življenja in dela šole, dajejo predloge za izboljšave, se učijo argumentirano zastopati svoje interese in stališča in še kaj. Simbol Dijaške skupnosti lepo ponazarja povezanost in sodelovanje vseh dijakov na šoli.

Prihajajoči dogodki

Sveta maša ob godu

V ponedeljek, 27. maja, bomo ob 10.00 obhajali sveto mašo ob godu blaženega Alojzija Grozdeta.

Večdnevna ekskurzija

Od srede, 29. maja, do sobote, 1. junija, bosta za dijake 1. in 3. letnika potekali večdnevni ekskurziji: prvoletniki se 

Matura SLO

V sredo, 29. maja, bo za dijake 4. letnika potekala matura iz slovenščine.

Sveto rešnje telo in kri

V četrtek, 30. maja, bomo obeležili krščanski praznik Svetega rešnjega telesa in krvi s sveto mašo, ki bo ob 9.30 

Matura PSI

V četrtek, 30. maja, bo za dijake 4. letnika potekala matura iz psihologije.