Maturanti navdušujejo z novimi odličnimi dosežki – tokrat o skutoidih in klopih

Letošnji maturanti navdušujejo z odličnimi uvrstitvami na državnem tekmovanju mladih raziskovalcev v Sloveniji. Uvrstili sta se kar dve naši ekipi – biologi pod mentorstvom prof. Kristine Prosen in matematiki pod mentorstvom prof. Alojza Grahorja. Matematična naloga je pobrala prvo nagrado med vsemi sodelujočimi!

Eva Brumat, Domen Vovk in Samo Fučka, dijaki četrtega letnika, so ob napornem delu za maturo našli čas za sodelovanje s profesorjem Alojzem Grahorjem in pripravili raziskovalno nalogo na temo iz matematike. O njej so takole zapisali:

Kaj ste raziskovali? Naslov naše naloge je Dopolnjujoči se skutoidi. V njej smo raziskovali nova geometrijska telesa, ki so bila odkrita julija lani med raziskovanjem epitelov celic. Skutoid je telo (na videz podobno prizmi), ki ima za osnovni ploskvi n- in n+1-kotnik, ena stranska ploskev pa je enakokraki trikotnik, imenovan scutellum. Znanstveniki so odkrili, da se v naravi pojavljajo skutoidi 5-6 (osnovni ploskvi sta pravilni 5- in pravilni 6-kotnik, mi pa smo sami konstruirali tudi skutoida 4-5 in 3-4, ki ju v literaturi še ni. (Domen)

Kako ste se lotili takega projekta? Najprej smo podrobno preučili članek, v katerem je opisano in prvič omenjeno to novo telo, nato pa smo pričeli izdelovati modele iz papirja in lesenih palčk, ki pa na žalost zaradi prevelikih napak naši definiciji niso ustrezali. Ključnega pomena je bilo 3D risanje skutoidov v programu SOLIDWORKS, ki nam je omogočil tiskanje telesa s 3D tiskalnikom. Iz natančnejših modelov smo nato telo tudi matematično opisali in postavili definicije. (Eva)

Kaj vam pomeni ta uvrstitev? Naša uvrstitev dokazuje, da smo izbrali odlično temo za svojo nalogo. Na dosežek smo vsi trije ponosni, saj so bile naša seminarska naloga in predstavitve ocenjene kot najboljša naloga na področju matematike. (Samo)

 

Profesorja sem vprašala, kako bi predstavil genezo raziskovalne naloge. Povedal je: Najprej to, da tega ne štejem kot kakšen svoj izjemen dosežek, to je dosežek dijakov in plod njihovega vztrajnega dela. Bistveno za raziskovalno nalogo je, da razširja področje znanja ob določeni temi, ali, drugače rečeno, da ni seminarska naloga. Letošnja je bila že deseta naloga na ŠGV, ki sem ji bil mentor (pri prvi je bila somentorica tudi žena Emilija). Te naloge (in druge s ŠGV, ni samo matematika) so objavljene v šolski spletni učilnici Pridi in poglej in na strani ŠGV. Seveda je za dobro nalogo odločilna dobra ideja, ki jo lahko gimnazijec razume, potem vse steče. Pri vseh nalogah je šlo za podoben proces, kako do ideje. Matematika je moja druga ljubezen in sem stalno na preži na matematičnem področju (spremljam, kaj se dogaja: občasno listam revije v matematični knjižnici, na fakulteti in na spletu). Sicer pa me jeseni spodbudi moja prva ljubezen s “Kaj bo pa letos?” – in potem tudi pomaga pri organizaciji. Za letošnjo temo o skutoidih sem dobil idejo v eni izmed rubrik o novostih v matematiki na spletu – tam je bilo zapisano: “Geometry has a New Shape. Meet the ‘Scutoid’.” Tako se je potem iz znanstvenega članka “Scutoids are a geometrical solution to three-dimensional packing of epithelia”, objavljenega 27. julija 2018, razvila naša zgodba, ko so dijaki novo obliko najprej poenostavili in nato nadgradili z novostmi, ki še niso objavljene. (prof. Grahor)

Maturanti Eva Šabec, Lea Katavič in Matevž Boštjančič pa so svojo raziskovalno nalogo začeli pripravljati že v tretjem letniku, skupaj s profesorico Kristino Prosen so napisali nalogo na temo iz biologije. Tako pravijo:

Kaj ste raziskovali? Naslov naše raziskovalne naloge je bil Primerjava vrstne pestrosti, številčnosti in sezonske dinamike klopov na pašnikih za govedo. Ugotoviti smo torej želeli, katere vrste bomo našli na dveh različnih pašnikih (ob Slavini in ob Kastelcu), koliko jih bomo našli, in kdaj bodo klopi na pašnikih prisotni v največjem številu. Dva različna pašnika smo si izbrali, ker vsak leži na območju z različnim podnebjem, kar pa vpliva na prisotnost klopov. (Eva)

Kako je potekalo raziskovanje, kako ste se pripravili na delo? Na delo smo se pripravljali, tako da smo hodili vzorčit klope na travnika, ki smo ju izbrali. Klope smo pobirali z metodo zastave; to je vlečenje bele tkanine (rjuhe), velike približno 1 x 1 m, po tleh, da se nanjo primejo klopi. Vsakih nekaj minut smo jih s pinceto pobrali z rjuhe in jih dali v stekleničko z alkohom. Potem smo jim v šoli pod mikroskopom določevali stadij in spol. (Lea)

Kaj vam pomeni ta uvrstitev? Z našo uvrstitvijo smo zelo zadovoljni. Še več kot uspeh na tekmovanju pa nam pomeni prispevek k poznavanju klopov, saj smo v precej velikem številu našli rdečega ovčjega klopa, ki se je v Sloveniji ponovno začel pojavljati šele v zadnjih letih in mu je  zaradi opuščanja pašništva v preteklem obdobju grozilo izumrtje. (Matevž)

Tinkara Božič, 4. a

Prihajajoči dogodki

SIESC

Med sredo, 24. julijem, in torkom, 30. julijem, bo na šoli in v dijaškem domu potekal 68. mednarodni kongres SIESC.

Zaprtje šole v času počitnic

V času od petka, 26. julija, do nedelje, 18. avgusta, bo šola zaprta.

Teambuilding

V ponedeljek, 19. avgusta, bo za zaposlene na ŠGV organiziran teambuilding.

Izpitno obdobje

V času od torka, 20. avgusta, do torka, 27. avgusta, bo potekalo izpitno obdobje. Prijavite se v tajništvu šole.

Izobraževanje

V četrtek, 22. avgusta, bo za zaposlene na ŠGV organizirano izobraževanje.