Jakob Domenik iz 4. C – dijak meseca maja

Od 3 do 5 besed, ki te predstavijo.

Naraven.

Načelen.

Klasik.

Na katerem področju se počutiš najbolj »doma«?

Najbolj domače se počutim na področju umetnosti.

Kaj ti je posebej všeč?

Najbolj me zanima in fascinira romantično pesništvo.

Kaj bi spremenil oziroma izboljšal?

V svetu bi spremenil odnos do človeka in do sveta nasplošno. Glavni cilj bi morala biti  sreča:  tako lastna kot v odnosih do soljudi in tudi do narave. 

Misel, ki je tvoje življenjsko vodilo?

Vodil za življenje je seveda več. Izpostavil bi pa mogoče to misel, ki izhaja že iz antičnih časov: Človeško se je motiti. Neumen pa je, kdor pri napaki vztraja.

Prihajajoči dogodki

SIESC

Med sredo, 24. julijem, in torkom, 30. julijem, bo na šoli in v dijaškem domu potekal 68. mednarodni kongres SIESC.

Zaprtje šole v času počitnic

V času od petka, 26. julija, do nedelje, 18. avgusta, bo šola zaprta.

Teambuilding

V ponedeljek, 19. avgusta, bo za zaposlene na ŠGV organiziran teambuilding.

Izpitno obdobje

V času od torka, 20. avgusta, do torka, 27. avgusta, bo potekalo izpitno obdobje. Prijavite se v tajništvu šole.

Izobraževanje

V četrtek, 22. avgusta, bo za zaposlene na ŠGV organizirano izobraževanje.