Evropa misli

V petek 24. marca smo se trije dijaki tretjega letnika v sklopu priprave na udeležitev pri dogodku ”Your Europe your say” v organizaciji Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, pod vodstvom prof. Nataše Sever udeležili delavnice in razprave o aktualnih problematikah v Sloveniji in Evropski uniji, ki sta potekali v Hiši EU v Ljubljani.
Na delavnici smo se sodelujoči dijaki, študentje, osnovnošolci in mentorji srečali s predstavniki gospodarstva, izobraževalnih ustanov, kadrovskih agencij, podpornega okolja in projektov. V manjših skupinah so potekale diskusije na temo zaposlitve, kratkoročnih ukrepov za krepitev veščin mladih in upravljanja z lastno kariero. Poročevalci iz skupin so nato predstavnici ministrstva za šolstvo in ostalim predstavili svoje ugotovitve.
Po krajšem premoru je sledila razprava voditeljev o prihodnosti Evropske unije »EU 2.0 – Alternative nove Evrope«. Okrogla miza na kateri so sodelovali tudi predsednik Državnega zbora in evropski poslanci je bila zaznamovana z obeleževanjem 60 let podpisa Rimske pogodbe. Gostje so govorili o dogajanjih v uniji problemih s katerimi se sooča, o predlaganih rešitvah in o gospodarskih projektih, ki se bodo izvajali v prihodnosti.

Jure Ferletič

Aktualne objave

Prihajajoči dogodki

Advent 2023