Četrtoletniki prvič odšli na volitve

Marsikateri dijak četrtega letnika se je nedavno prvič udeležil volitev. Ob tej posebni priložnosti smo nove volivce povprašali o njihovih občutkih v obliki ankete. Odgovore smo strnili v krajše povzetke, ki jih ponujamo v branje.

Kako doživljajo možnost voliti predstavnike javnega življenja? Kakšni občutki jih prevevajo?

Večinoma dijaki dojemajo volitve pozitivno, kot prestop v odraslo dobo. Hkrati pa so postavljeni pred novo preizkušnjo, za katero jih nihče ni posebno pripravil.

Ali spremljajo slovensko in svetovno politiko? Ves čas ali v času pred volitvami? Se s starši kdaj pogovarjajo o političnih temah?

Pred pridobitvijo volilne pravice večina dijakov ni posebno spremljala politike ali se zanimala zanjo. Občasno so kaj o teh temah slišali doma, a se niso poglabljali vanje. Sedaj so zaradi volitev politiko začeli spremljati in so se o njej pogovarjali tudi z domačimi. Zdi se jim pomembno, da če živimo v demokraciji, dogajanje v svojem okolju spremljamo ter o njem tudi soodločamo.

Kaj pričakujejo od predsednika oziroma predsednice Slovenije? Katera stališča, vrednote?

Dijaki pravijo, da iščejo človeka, s katerim delijo stališča in poglede na svet. Mora pa biti tudi odgovoren, spoštljiv, strpen, ambiciozen in komunikativen. Pomemben dejavnik se jim zdi tudi predsednikova govorniška sposobnost in s tem povezano obvladovanje zborne slovenščine. Želijo si, da je način, s katerim se loti aktualnih težav in problemov, izraz predanosti in zavzetosti.

Ali lahko stališče staršev, prijateljev spremeni njihovo odločitev?

Na odločitev dijakov okolica vpliva različno intenzivno. Nekateri so pri svoji odločitvi samostojni in se na okolico ne ozirajo, medtem ko so drugi za mnenje bližnjih odprti in lahko v določeni meri to vpliva na njihovo odločitev.

Kakšen se jim zdi politični (demokratični) sistem v Sloveniji?

V vlogi, ki jo trenutno imajo (še nezaposleni, srednješolci) dojemajo politični sistem kot dokaj uspešen in obetaven, vendar v njem vidijo možnosti za izboljšavo, kot je na primer zavzemanje za zmanjšanje vsiljene in lažne propagande.

Ali volitve pojmujejo kot dolžnost, priložnost za pot do dobrih sprememb ali se jim zdijo nepomembne?

Volitve dijaki sprejemajo kot dolžnost in priložnost za izboljšavo. Menijo, da mora vsak polnoleten državljan iti na volitve in s tem odločati o lastni prihodnosti in prihodnosti naroda, saj le tako lahko demokracija v polnosti deluje.

Hvala vsem maturantom za sodelovanje!

Zofija Fičur in Nika Mravlja

Prihajajoči dogodki

Sveta maša ob godu

V ponedeljek, 27. maja, bomo ob 10.00 obhajali sveto mašo ob godu blaženega Alojzija Grozdeta.

Večdnevna ekskurzija

Od srede, 29. maja, do sobote, 1. junija, bosta za dijake 1. in 3. letnika potekali večdnevni ekskurziji: prvoletniki se 

Matura SLO

V sredo, 29. maja, bo za dijake 4. letnika potekala matura iz slovenščine.

Sveto rešnje telo in kri

V četrtek, 30. maja, bomo obeležili krščanski praznik Svetega rešnjega telesa in krvi s sveto mašo, ki bo ob 9.30 

Matura PSI

V četrtek, 30. maja, bo za dijake 4. letnika potekala matura iz psihologije.