Obvezne izbirne vsebine

Obvezne izbirne vsebine opredeljuje 33. člen zakona o gimnazijah. OIV so dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom z veliko mero avtonomije, izvaja pa praviloma v strnjeni obliki. V gimnaziji OIV obsegajo skupaj 300 ur, in sicer v 1. letniku 90 ur, v 2. letniku 90 ur, v 3. letniku 90 ur in v 4. letniku 30 ur.

OIV se delijo na tri sklope ur:

1. vsebine, obvezne za vse,
2. vsebine, obvezne za tip gimnazije,
3. vsebine po dijakovi prosti izbiri.

Na Škofijski gimnaziji Vipava v šolskem letu 2014/15 smo uvedli nekoliko spremenjen razpored in organizacijo ur OIV, ki bo veljala tudi v šolskem letu 2015/16. Pri spremembi smo zlasti zasledovali cilj, da bi dijakom olajšali pridobitev potrebnih ur. Dijake in starše prosimo, da spremljajo dogajanje na tem področju in sproti sporočajo morebitne pripombe in predvsem predloge za izboljšanje.

Predvideno število ur za OIV iz 1. in 2. sklopa (obvezne za vse in obvezne za tip gimnazije) mora dijak zbrati do konca 4. letnika. Do konca vsakega letnika pa mora dijak imeti opravljenih skupaj 90 ur OIV, ne glede na to, v kateri sklop spadajo.

Če se dijak zaradi višje sile v katerem od prvih treh letnikov ne more udeležiti programa OIV iz 1. ali 2. sklopa, potem naj:

  • pri izvajanju manjkajočih vsebin sodeluje takoj v naslednjem letniku;
  • če manjkajoče vsebine naslednje leto niso organizirane, naj sodeluje pri predvideni alternativi (objava na spletu);
  • če dijaku na začetku 4. letnika manjkajo obvezne ure OIV iz nižjih letnikov, naj se z izvajalcem ali s koordinatorjem OIV dogovori, na kakšen način bo opravil svojo obveznost.

Kadar dijak zbere pri posamezni vsebini iz 1. in 2. sklopa večje število ur, kot je obvezno, se višek ur avtomatično prenese v seštevek ur za 3. sklop.

Vsak dijak dobi do 10. oktobra natančno informacijo, katere vsebine in kolikšno število ur OIV mora še opraviti.

Za vodenje evidence ur OIV je na ŠGV zadolžen Danijel Mikulčič, strokovno skupino, ki spremlja posodobitev OIV, pa vodi pomočnik ravnatelja.

Celoten katalog vsebin, ki na ŠGV štejejo za OIV, je objavljen na spletnih straneh šole. V naslednji tabeli je prikazan samo seznam glavnih sklopov OIV.

Opombe k tabeli:

(op. 1) Vsako leto je obvezna ena gledališka predstava, v štirih letih pa ena operna ali baletna predstava.

(op. 2) V 4. letniku je en športni dan za dijaka obvezen, tudi če že ima dovolj ur OIV s tega področja.

(op. 3) Mentor določi število ur.

 

1) URE, OBVEZNE ZA VSEminimalno predvideno
število ur
v posameznem letniku
obvezno
ur
1.2.3.4.
Državljanska kultura10713520
Knjižnično informacijska znanja1233315
Kulturno-umetniške vsebine (op. 1)2525252520
Športni dnevi: eden jeseni, eden pozimi (op. 2)1212121235
Zdravstvena vzgoja171915
Vzgoja za družino, mir in nenasilje1818141240
2) URE OBVEZNE ZA TIP GIMNAZIJE 
Kulturno-umetniške vsebine: likovno področje810101018
Kulturno-umetniške vsebine: glasbeno področje1533318
3a) DIJAKOVA PROSTA IZBIRA – šola nudi 
Logika (op. 3)    Razlika do skupnega
potrebnega števila ur.
Medpredmetne vsebine  (eksk., tabori, drugo)41513953
Metodologija raziskovalnega dela10101010
Obvladovanje tipkovnice30303030
Prostovoljno socialno delo80808080
Prva pomočxx1515
Športni tabori in šole v naravi22222222
Učenje za učenje5x10x
Verstva in etika18181315
Sodelovanje pri predstavitvi šole (op. 3)    
3b) DIJAKOVA PROSTA IZBIRA – šola prizna 
Presežek ur A in B nad obvezno vsoto(op. 3)Razlika  do skupnega
potrebnega števila ur.
Krožki, ki v šolskem letu potekajo na šoli
Priložnostna pomoč zaposlenim na šoli
Prostovoljski projekti v domačem okolju dijaka
Glasbena šola
Organiziran športni trening
Animatorstvo

 

Prihajajoči dogodki

Sveta maša ob godu

V ponedeljek, 27. maja, bomo ob 10.00 obhajali sveto mašo ob godu blaženega Alojzija Grozdeta.

Večdnevna ekskurzija

Od srede, 29. maja, do sobote, 1. junija, bosta za dijake 1. in 3. letnika potekali večdnevni ekskurziji: prvoletniki se 

Matura SLO

V sredo, 29. maja, bo za dijake 4. letnika potekala matura iz slovenščine.

Sveto rešnje telo in kri

V četrtek, 30. maja, bomo obeležili krščanski praznik Svetega rešnjega telesa in krvi s sveto mašo, ki bo ob 9.10 

Matura PSI

V četrtek, 30. maja, bo za dijake 4. letnika potekala matura iz psihologije.