Doniraj

Škofijska gimnazija Vipava (v nadaljevanju ŠGV) je zasebna šola z dijaškim domom, ki je financirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Za večje investicijske stroške zagotavlja sredstva ustanoviteljica zavoda Škofija Koper, del sredstev za delovanje pa zavod prejme s strani staršev dijakov, ki obiskujejo našo šolo.


Ministrstvo nam žal ne krije vseh stroškov za vsebine, ki jih učni načrti ne predvidevajo, šola pa jih je sposobna ponuditi in kvalitetno izvajati. Tovrstne vsebine bistveno izboljšujejo odnose med dijaki samimi ter med dijaki in profesorji, pripomorejo k celostnemu razvoju mladostnikov in prispevajo k podobi in kvaliteti šole kot ustanove. Da bi lahko še naprej zagotavljali uspešno delovanje vseh dodatnih dejavnosti in bi hkrati lahko pomagali socialno šibkejšim dijakom, vam v nadaljevanju predstavljamo možne načine za podporo.


NAMENSKI DAR ZA ŠOLO ALI DIJAŠKI DOM
Podatki na nakazilo:
ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA
Goriška cesta 29
5271 VIPAVA

Matična št.: 5221749000
Davčna št.: 42192790
IBAN: SI56 0400 1004 7452 195
(odprt pri NKBM d.d., izpostava Ajdovščina, Goriška cesta 25, 5270 Ajdovščina)
SWIFT oz BIC banke: KBMASI2X
Sklic za šolo: SI00 2919
Sklic za dijaški dom: SI00 29105

S temi darovi lažje kupimo dražje učne pripomočke, pripomoremo k rednemu vzdrževanju šole in doma ipd. Za informacije glede namena daru se lahko obrnete na ravnatelja g. Vladimirja Anžela (tel: 05/ 365 53 11, e-naslov: ravnatelj@sgv.si).


DAR ZA ŠOLSKI SOLIDARNOSTNI SKLAD
Sklic: SI00 9650

Sredstva iz sklada zagotavljajo udeležbo dijakov iz socialno manj spodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev.


NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE

V skladu z Zakonom o dohodnini lahko davčni zavezanec zahteva, da se do 1% vplačane dohodnine nameni za financiranje upravičencev do donacij. Med temi upravičenci je tudi naša šola – na povezavi se nahaja obrazec, pripravljen v ta namen. Izpolnjen obrazec lahko pošljete na FURS elektronsko preko eDavkov ali pa po navadni pošti na najbližji Finančni urad.


Že v naprej izrekamo globoko hvaležnost vsakemu posamezniku, ki s svojimi darovi in molitvijo podpira »našo« ŠGV.

Prihajajoči dogodki

SIESC

Med sredo, 24. julijem, in torkom, 30. julijem, bo na šoli in v dijaškem domu potekal 68. mednarodni kongres SIESC.

Zaprtje šole v času počitnic

V času od petka, 26. julija, do nedelje, 18. avgusta, bo šola zaprta.

Teambuilding

V ponedeljek, 19. avgusta, bo za zaposlene na ŠGV organiziran teambuilding.

Izpitno obdobje

V času od torka, 20. avgusta, do torka, 27. avgusta, bo potekalo izpitno obdobje. Prijavite se v tajništvu šole.

Izobraževanje

V četrtek, 22. avgusta, bo za zaposlene na ŠGV organizirano izobraževanje.