Na voljo še imamo prosta mesta za vpis v 1. letnik naše gimnazije in dijaški dom. Za več informacij se obrnite na svetovalno delavko Petro Rep. Dosegljiva je na petra.rep@sgv.si.