Obisk šole, v kateri bo potekal pouk, bo na daljavo.
9.00 Uvodni pozdrav na skupni povezavi Zoom
9.10 do 9.30 prva ura pouka: obiskovalci se pridružijo k pravemu pouku v učilnicah na šoli preko video povezav Zoom posameznih profesorjev
9.30 do 9.50 druga ura pouka: obiskovalci se pridružijo k pravemu pouku v učilnicah na šoli preko video povezav Zoom posameznih profesorjev
10.00 Predstavitev dejavnosti na šoli na skupni povezavi Zoom
10.15 Pogovor z obiskovalci na skupni povezavi Zoom
10.45 Obisk dijaškega doma na skupni povezavi Zoom.

Vse povezave bodo objavljene na spletni strani šole www.sgv.si
Veselimo se vašega obiska.