Splošno maturo na Škofijski gimnaziji Vipava je opravljalo 76 kandidatk in kandidatov. Vsi razen enega so bili uspešni. Dosegli so povprečno 21,8 točk (v Sloveniji 20,99). Pet jih je postalo zlatih in sicer: Rok Klančič, Tiana Kutin, Kaja Tominec Hrib, Nika Uršič (4a), Hana Valič in Žana Žgavc.

Na fotografiji samo zlatih maturantov/maturantk  stojijo od leve proti desni: Žana, Tiana, Kaja in Rok, Nika in Hana sta bili odsotni. Foto: prof. Nadja Ušaj Pregeljc