V ponedeljek, 9. maja, smo maturanti Škofijske gimnazije Vipava, ki smo si na maturi izbrali kemijo, obiskali Fakulteto za naravoslovje Univerze v Novi Gorici v Ajdovščini. Tam so nam najprej predstavili univerzo, sledili pa sta kratki, zanimivi predavanji o elektronski mikroskopiji in biosenzorjih. Dijaki smo se nato razdelili na dve skupini in si ogledali elektronska mikroskopa ter spoznali, kako poteka delo z njima, kaj in kako se z njima opazuje, za kaj se ju uporablja. Elektronski mikroskop omogoča opazovanje površin na nano skali, torej delcev velikosti 10-9 m, delo z njim pa je zelo zahtevno. Sledil je ogled laboratorijev in predstavitev dela z raznimi aparaturami, napravami, ki se pri tem delu uporabljajo. Ogled smo zaključili še z razstavo o astrofiziki.

Zahvaljujemo se Andražu Mavriču in ostalim zaposlenim za zanimivo predstavitev elektronske mikroskopije in raziskovalnega dela v njihovih laboratorijih.

Polona Boštjančič, 4. a