Dijaki za nakup subvencionirane vozovnice več NE potrebujete obrazca »Vloga za izdajo subvencioniranih vozovnic«, ki ga je bilo potrebno potrditi na šoli ali ki ste mu priložili potrdilo o vpisu. Po novem velja obrazec, dostopen na portalu subvencij potniškega prometa, natisnete pa ga lahko tudi tukaj. Na tem obrazcu žig šole torej ni potreben, niti mu ni treba prilagajati potrdila o vpisu. Vlogo za subvencionirani prevoz lahko oddate tudi elektronsko, preko portala eUprava.

Potrdilo za vpis pa dijaki še naprej potrebujete za delo preko študentskih servisov.