Od 3 do 5 besed, ki te predstavijo.

Naraven.

Načelen.

Klasik.

Na katerem področju se počutiš najbolj »doma«?

Najbolj domače se počutim na področju umetnosti.

Kaj ti je posebej všeč?

Najbolj me zanima in fascinira romantično pesništvo.

Kaj bi spremenil oziroma izboljšal?

V svetu bi spremenil odnos do človeka in do sveta nasplošno. Glavni cilj bi morala biti  sreča:  tako lastna kot v odnosih do soljudi in tudi do narave. 

Misel, ki je tvoje življenjsko vodilo?

Vodil za življenje je seveda več. Izpostavil bi pa mogoče to misel, ki izhaja že iz antičnih časov: Človeško se je motiti. Neumen pa je, kdor pri napaki vztraja.