Dijaška skupnost

Vsi dijaki Škofijske gimnazije Vipava so povezani v dijaško skupnost. Ta sodeluje tudi z dijaško organizacijo Slovenije (DOS)

Dijaška skupnost ima velik pomen pri organizaciji šolskega in obšolskega življenja in dela dijakov na šoli. Trudi se za varovanje dijakovih pravic in zastopa interese dijakov ter se zavzema za njihovo uresničevanje.

Vsa pravila dijaške skupnosti določa statut Škofijske gimnazije Vipava (statut2018.pdf).

Delo dijaške skupnosti vodi in koordinira predsednik, ki ga izvolijo dijaki, pri tem pa mu pomaga še vodstvo dijaške skupnosti.


 

Vodstvo dijaške skupnosti 2017/18: 

  • Predsednik: Sergej Praček 4. c
  • Podpredsednik: Matej Kompara, 2. a
  • Tajnik: Jure Ferletič, 4. a
  • Mentorica: Petra Rep

e-mail: dijaska.skupnostSGV@gmail.com

 

Predstavniki razredov v Dijaškem parlamentu 2017/18:

Razred: 1. predstavnik: 2. predstavnik:
1. a Meta Mrevlje Domen Medvešček
1. b Ana Medvešček Filip Petrovič
1. c Lucija Štremfelj Andreja Tomažič
2. a Lucija Pišot Maja Kobal
2. b Marija De Luisa Matej Kompara
2. c Matej Turk Tamara Humar
3. a Maja Kobal Tinkara Božič
3. b Nika Krašna Samo Fučka
3. c Ahac Kikelj Klara Govekar
4. a Marina Vitković Jure Ferletič
4. b Aleks Birsa Jogan Ian Aleksander Gratton
4. c Erik Mrevlje Sergej Praček

 

Seje dijaškega parlamenta v šolskem letu 2017/2018:

NATEČAJ “ŠKOFIJSKA MAJICA”

V mesecu aprilu 2018 so potekale volitve za funkcije predsedstva Dijaške skupnosti ŠGV.

Za predsednika DS je bil izvoljen Matej Kompara (2. a), za podpredsednika Domen Medvešček (1. a), za tajnico pa je bila izvoljena Meta Mrevlje (1. a).

Razpis za projekt NAJ DIJAK 2016/17