Dijaška skupnost

Vsi dijaki Škofijske gimnazije Vipava so povezani v dijaško skupnost. Ta sodeluje tudi z dijaško organizacijo Slovenije (DOS)

Dijaška skupnost ima velik pomen pri organizaciji šolskega in obšolskega življenja in dela dijakov na šoli. Trudi se za varovanje dijakovih pravic in zastopa interese dijakov ter se zavzema za njihovo uresničevanje.

Vsa pravila dijaške skupnosti določa statut Škofijske gimnazije Vipava (statut2018.docx).

Delo dijaške skupnosti vodi in koordinira predsednik, ki ga izvolijo dijaki, pri tem pa mu pomaga še vodstvo dijaške skupnosti.


Vodstvo dijaške skupnosti 2018/19:

  • Predsednik: Matej Kompara, 3. a
  • Podpredsednik: Domen Medvešček, 2. a
  • Tajnica: Meta Mrevlje, 2. a
  • Mentorica: Petra Rep

e-mail: dijaska.skupnostSGV@gmail.com

Predstavniki razredov v Dijaškem parlamentu 2017/18:

Razred: 1. predstavnik: 2. predstavnik:
1. a Lea Skočaj Rene Turk
1. b Luka Štrukelj Špela Marc
1. c Peter Kogoj Nika Lucija Frank
2. a Domen Medvešček Meta Mrevlje
2. b Eva Kovšca Nejc Batič
2. c Lucija Štremfelj Andreja Tomažič
3. a Marija De Luisa Matej Kompara
3. b Jurij Grohar Nina Luznik
3. c Matej Turk Jurij Marcos Marc
4. a Maja Kobal Tinkara Božič
4. b Nika Krašna Aljaž Bolko
4. c Nika Pregelj Urša Likar

 

Seje dijaškega parlamenta v šolskem letu 2018/2019: