Dijaška skupnost

zig_koncdos

Vsi dijaki Škofijske gimnazije Vipava so povezani v dijaško skupnost. Ta sodeluje tudi z dijaško organizacijo Slovenije (DOS)

Dijaška skupnost ima velik pomen pri organizaciji šolskega in obšolskega življenja in dela dijakov na šoli. Trudi se za varovanje dijakovih pravic in zastopa interese dijakov ter se zavzema za njihovo uresničevanje.

Vsa pravila dijaške skupnosti določa statut Škofijske gimnazije Vipava. (statut2015.pdf)

Delo dijaške skupnosti vodi in koordinira predsednik, ki ga izvolijo dijaki, pri tem pa mu pomaga še vodstvo dijaške skupnosti.


V mesecu maju 2017 bodo potekale VOLITVE za funkcije predsedstva Dijaške skupnosti ŠGV.

Na aprilski seji parlamenta DS ŠGV so bili za funkcijo predsednika, podpredsednika in tajnika DS ŠGV predlagani naslednji kandidati (preberite si njihove kandidature):

 Za funkcijo PREDSEDNIKA je bila predlagan:

Za funkcijo PODPREDSEDNIKA je bil predlagan:

Za funkcijo TAJNIKA je bil predlagan:


Vodstvo dijaške skupnosti 2016/17:

  • Predsednica: Klara Vrabec, 4. b
  • Podpredsednik: Aleks Birsa Jogan, 3. b,
  • Tajnik:  Jure Ferletič, 3. a
  • Mentorica: Petra Rep

e-mail: dijaska.skupnostSGV@gmail.com

 

Predstavniki razredov v Dijaškem parlamentu 2016/17:

Razred: 1. predstavnik: 2. predstavnik:
1. a Marija De Luisa Klemen Grižnik
1. b Lucija Daolio Petja Škvarča
1. c Matevž Pušlar Žan Pergar
2. a Lucija Pišot Maja Kobal
2. b Samo Fučka Jakob Rupnik
2. c Jure Bužinel Eva Brumat
3. a Jure Ferletič Rabeka Mamić
3. b Aleks Birsa Jogan Ian Aleksander Gratton
3. c
Sergej Praček Patrik Kobal
4. b Jure Kompara Monika Gorjan
4. c Anika Božič Klara Vrabec

 

Seje dijaškega parlamenta v šolskem letu 2016/2017:

Zapisnik 1. redne seje
Zapisnik 2. redne seje
Zapisnik 1. izredne seje
Zapisnik 3. redne seje
Zapisnik 4. redne seje
Zapisnik 5. redne seje
Zapisnik 6. redne seje
Zapisnik 2. izredne seje
Zapisnik 7. redne seje
Zapisnik 8. redne seje