Uvodna šolska maša s škofom Jurijem Bizjakom, 3. 9. 2021

Že drugo leto zapored smo uvodno mašo ob pričetku šolskega leta darovali v šolskem parku. Prijetno dopoldne v naravi so zaznamovali molitev, sproščeno vzdušje in pesem, za katero je poskrbela skupina naših glasbeno nadarjenih dijakov. Pridružil se nam je gospod škof...

Pomoč iz Dijaškega solidarnostnega sklada ŠGV v šol. l. 2021/2022

Denarna pomoč iz Dijaškega solidarnostnega sklada je namenjena družinam dijakov ŠGV. Pri ugotavljanju upravičenosti do denarne pomoči se upoštevajo dohodki in prejemki na družinskega člana družine prosilca.Družina je upravičena do pomoči, če povprečni mesečni dohodek...

Posebna izdaja glasila Iskre o škofu Metodu

Škof Metod Pirih je pomembno zaznamoval našo ustanovo. Najprej s pogumno odločitvijo o njeni ustanovitvi takoj po slovenski  osamosvojitvi, potem z zahtevnim projektom gradnje nove šolske stavbe in obnove dijaškega doma, na poseben način pa dijake in zaposlene v...